PI Networks BV in liquidatie Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door een besluit per 31 mei 2015 van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor een ieder tot 10 oktober 2015 ten kantore van de vennootschap Paradeplein 16, 2632 GG Nootdorp De vereffemaar

PI Networks Holding BV in liquidatie Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door een besluit per 19 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor een ieder tot 10 oktober 2015 en ten kantor van de vennootschap Paradeplein 16, 2632 GG Nootdorp De vereffemaar